Grecja: Uniwersytet w Atenach zawiesza działalność. Powód – rządowe oszczędności

panepiistimiio-600x330Senaty Uniwersytetu Ateńskiego oraz Wyższej Uczelni Technicznej ogłosiły, że obydwie placówki zawieszają swoją działalność. Decyzja motywowana jest niemożnością efektywnego zarządzania uczelniami w obliczu wprowadzonego przez rząd programu przesunięcia znaczącej części pracowników pionu administracyjnego do rezerwy, tj. w stan wcześniejszego spoczynku. Chodzi o zwolnienie 37%-38% pracowników (498 spośród 1337 pracowników w przypadku Uniwersytetu Ateńskiego, 399 spośród 883 w przypadku drugiej uczelni. Łącznie w skali kraju – 1655 pracowników administracyjnych szkół wyższych).

Uniwersytet na swoich stronach wydał następujące oświadczenie:

(…) – żadne edukacyjne, badawcze lub administracyjne działanie jest obecnie – obiektywnie rzecz ujmując – niemożliwe do przeprowadzenia – ponadto, niezrozumiały nacisk Ministerstwa Edukacji i Spraw Religijnych oraz Ministerstwa Reform Administracyjnych i e-Zarządzania, który bezpośrednio prowadzi do zniszczenia szkolnictwa wyższego i (perspektyw) młodego pokolenia w Grecji, będącego jedyną nadzieją na pokonanie kryzysu ekonomiczno-społecznego w nadchodzących latach, nie może zostać zaakceptowany. (…)

Senat Uniwersytetu Ateńskiego z żalem informuje więc opinię publiczną, że Uniwersytet zmuszony jest do zawieszenia wszelkich działań.

Uniwersytet przypomniał, że jest pierwszą placówką szkolnictwa wyższego w kraju i na Bałkanach (funkcjonuje od 1837 roku).

Podobne w swej treści oświadczenie wydały władze ateńskiej uczelni technicznej.

Z powodu podobnych decyzji rządu, dziś rozpoczęły się również strajki kolejnych instytucji sektora publicznego uruchomione przez związki Zawodowe (ADEDY). Jest to drugie w ciągu tygodnia 48-godzinne wstrzymanie pracy.

Strajkują nauczyciele szkół średnich, pracownicy sektora ubezpieczeń społecznych, władz municypalnych i samorządów. Związek zawodowy pracowników sektora prywatnego (GSEE) nie dołącza się do strajku generalnego, choć jego członkowie będą protestować przez 4 godziny i uczestniczyć w wiecu ADEDY.

źródło: balkanistyka.org

Dyskusja