Zwycięski koniec strajku głodowego imigrantów

Trwający od 44 dni strajk głodowy grupy 300 imigrantów zakończył się znaczącymi ustępstwami ze strony greckich władz. Według porozumienia, spisanego przez przedstawicieli rządu z głodującymi, okres po którym „nielegalni” imigranci będą się mogli ubiegać o prawo stałego pobytu w Grecji został skrócony z 12 do 8 lat, prawo do ubiegania się o stały pobyt nie będzie uzależnione od posiadania pracy, zaś wszyscy uczestnicy protestu będą mieli prawo do przedłużanego co pół roku pobytu czasowego aż do osiągnięcia wymaganych do uzyskania pobytu stałego 8 lat zamieszkania w Grecji

Wcześniej władze greckie próbowały złamać opór głodujących groźbą przymusowego przewiezienia ich do szpitali, a następnie grupowej deportacji wszystkich 300 uczestników głodówki.

Źródło: czsz.bzzz.net

Dyskusja