Aktualizacja nt. procesu KKO (04.03.11)

(04.03.11)

Towarzysze zadali dzisiaj pytanie, czy przypisywane, im czyny mogą zostać uznane za polityczne. W tym samym czasie złożyli proceduralne zastrzeżenia dotyczące składu sądu oraz niejasności stawianych, im zarzutów. Zastrzeżenia były przez sąd wielokrotnie odrzucane. Prawnik A. Mitrousiasa przedstawił trzy zarzuty proceduralne poparte przez adwokatów obecnych na sali oskarżonych E. Rallisa, N. Vogiatsakisa i Konstantiny Karakatsani.

W pierwszej kolejności przedstawiony został zarzut nieodpowiedniego składu sądu. Następnie adwokaci wnieśli uwagi odnoszące się do jurysdykcji sądowej, ponieważ odnosi się ona do czynów politycznych, a nie kryminalnych. Adwokaci podkreślili, że definicja działań terrorystycznych, zgodnie z kodeksem karnym, zbiega się z definicją przestępstw politycznych. Prokurator stwierdził natomiast, że według Sądu Najwyższego o zamachu stanu czy próbie zamachu można mówić tylko w przypadku przestępstw politycznych.

W tym momencie głos zabrał towarzysz A. Mitrousias mówiąż, iż sprzeczne z systemem prawnym jest rozpoznawanie atrybutów przestępstwa politycznego wyłącznie na „ogólnym” poziomie struktury hierarchicznej. Przykładowo pułkownik próbujący dokonać zamachu stanu nie zwraca uwagi na grupy obywateli o odmiennej ideologi i ich życzenia zmiany porządku.

Adwokat A. Mitrousiasa poczynił także uwagę dotyczącą niejasności zarzutów wyjaśniając, że zawierają one nieścisłości oraz niejasności w sferze materiałów będących dowodami na popełnienie czynów kryminalnych przypisanych oskarżonym. Precyzując, sugerował, że zarzuty nie definiują w sposób wyraźny miejsca, czasu, sposobu, jak również osób przez, które czyny te zostały popełnione. Sąd odrzucił również ten zarzut uznając go za niedopuszczalny. Podobne uwagi zostały przedstawione w dniu 7 lutego przez prawnika Konstantiny Karakatsani.

Kolejny dzień procesu odbył się w poniedziałek 7 marca, wkrótce relacja z jego przebiegu.

Źródło: actforfreedomnow.blogspot.com

Dyskusja