Aktualizacja nt. procesu KKO (03.02.11)

(03.02.11)

Proces Konspiracyjnych Komórek Ognia odbywa się bez udziału oskarżonych i ich adwokatów. To nigdy wcześniej nie miało miejsca w trybunale wojskowym.

Proces organizacji rewolucyjnej Konspiracyjne Komórki Ognia jest kontynuowany przy pustych miejscach dla oskarżonych i bez udziału adwokatów. Sąd uznał za niestosowne przyznawanie oskarżonym prawa do wyboru adwokatów i „opóźniającego nastawienia”, „którego celem jest wstrzymanie postępowania w sprawie, wypełniając 18 miesięcy aresztu.”

W czwartek, 3 lutego czterech oskarżonych (Argirou, Hadjimihelakis, Masouras i Karagiannidis) oświadczyło, że ich wstrzymywanie się od przyjmowania więziennych posiłków zostaje przekształcone w strajk głodowy do czasu spełnienia ich żądań – przede wszystkim zaprzestania gromadzenia danych osób wchodzących na sale sądową. Dopiero po spełnieniu tych warunków oskarżeni powrócą na sale sądową w obecności swoich adwokatów z pierwotnego wyboru.

Wolność dla H.Hadjimihelakisa, P.Argirou, G.Tsakalosa, którzy wizęli polityczną odpowiedzialność za działania Konspiracyjnych Komórek Ognia oraz P.Massourasa, K.Karakatsanisa, A.Mitrousiasa, G.Karagiannidisa, którzy są uwięzieni w związku z tą samą sprawą.

Solidarność z wszystkimi uwięzionymi anarchistami i rewolucjonistami.

Źródło: actforfreedomnow.blogspot.com

Dyskusja