Grecja: Policja powstrzymała transfer Savvasa Xirosa do szpitala w Salonikach

Pomimo wcześniejszej zgody na transfer do szpitala Ahepa w Salonikach, Savvas Xiros (organizacja 17 Listopada) nie będzie mógł odbyć podróży.

W poniedziałek władze zadecydowały, że Xiros pozostanie w więzieniu Korydallos i będzie przewożony do sugerowanych szpitali na terenie Aten. Pierwotnie sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek o „pięciomiesięczne zawieszenie aresztu”, ale w liście do prokuratury, grecka policja zwróciła się o cofnięcie decyzji

Działając na wniosek policji, szef pireuskiej prokuratury zlecił ponowne rozpatrzenie sprawy w czwartek. Zdaniem prawników, pierwotne postanowienie sądu o tymczasowym zawieszeniu kary jest całkowicie zgodne z prawem.

Xiros cierpi z powodu szeregu poważnych problemów zdrowotnych, będących skutkiem nieudanego ataku bombowego. Nalezą do nich utrata widzenia na jedno oko, utrata słuchu oraz poważne zakażenie nabyte w więzieniu, powodujące obrzęki obu nóg.

Przyglądający się sprawie Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że Xiros nie otrzymał w areszcie odpowiedniej opieki lekarskiej, a także doszło do naruszenia artykułu 3 europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka, zakazującego tortur nad skazanymi.

Trybunał nakazał państwu greckiemu wypłacenie 1,000 euro na rzecz Xirosa za poniesione „straty moralne”.

Dyskusja