Grecja: W Salonikach policja starła się z protestującymi ‚śmieciarzami’

Do starć pomiędzy policją, a pracownikami miejskimi doszło w środę rano przed ratuszem w Salonikach.

Pracownicy sprzeciwiają się planom prywatyzacji miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Rozpoczynając strajk, protestują przeciwko ogłoszonemu przez władze miasta przetargowi, dotyczącemu powierzenia napraw śmieciarek prywatnym firmom. Uważają, że to dopiero początek niekorzystnych zmian.

Protestujący próbowali wedrzeć się na do ratusza, gdzie trwała debata nad ekonomicznym zagospodarowaniem gminy. Zostali jednak odparci przed odziały prewencji strzegące wejścia do budynku przy pomocy gazu łzawiącego.

Zebranie zakończyło się przyjęciem dwóch ofert. Dyrektor służby oczyszczania miasta, Hasdai Kapon, stwierdził, że prywatyzacja nie dotyczy całego przedsiębiorstwa, ale ma na celu przyśpieszenie naprawy pojazdów.

Natomiast grecka Partia Komunistyczna (KKE) oskarżyła burmistrza Salonik o „wrogość wobec mieszkańców i pracowników”.

Dyskusja