Grecja: Strajk głodowy w sprawie KKO – Oświadczenie S. Antoniou, G.Karagianidisa, A.Mitrousiasa i K.Sakkasa

 Stella Antoniou rozpocznie strajk głodowy tydzień później, pomimo swoich problemów zdrowotnych.

Komunikat:

W połowie Marca stało się dla nas jasne, że po raz kolejny będziemy wzywani przed oblicze specjalnych śledczych Baltasa i Mokkasa, by jak się od nas oczekuje, zeznawać w sprawie serii podpaleń i ataków wybuchowych, do których przyznała się niegdyś R.O. K.K.O. Od samego początku zaprzeczyliśmy naszemu udziałowi w tej konkretnej organizacji, jak i jakiejkolwiek innej. Chociaż w chwili obecnej prześladowania skoncentrowały się na nas, uważamy, że ich faktycznym celem jest wywrotowa myśl i działanie. Państwo uaktualnia swój opresywny plan, obawiając się coraz bardziej radykalnych organizacji i oporu, działajacych w tym szczególnym okresie silnych napięć społecznych.

Licząc tylko od początku roku, widzimy dochodzenia przeciwko towarzyszom, którzy okupowali stację radiową w solidarności z R.O. R.S. (Rewolucyjna Organizacja Walka Rewolucyjna), publikowanie zdjęć towarzyszy aresztowanych i uwięzionych wskutek starć z 2 lutego (gdy w ramach usztywniania swojej postawy wobec wszystkiego co mogłoby zakłócić jej kruchą równowagę demokracja ujawnia zdjęcia uczestników starć z glinami w O.A.K.A.), ostatnie masowe „czystki” antyimigranckie dokonywane przez EL.AS (policja grecka), pokazywane teraz w informacyjnych newsach, z oczywistą nadzieją na ugranie przedwyborczego poparcia.

Jasne jest, że wojna się nasila. Na polu prawnym mamy do czynienia z modyfikacjami prawa dot. terroryzmu, które są zdecydowanie niejasne i ogólnikowe. Choć konkretnie w aktach procesowych nie ma przeciwko nam choćby odrobiny dowodu czy wskazówki, łączącej nas z tymi akcjami, jedynym powodem naszego dalszego przetrzymywania, subiektywnym i uznanym za wystarczający, jest wiedza śledzczych. Mimo to, na podstawie sfabrykowanego dowodu i fałszywych świadków, dwoje spośród nas (Mitrousias i Karagiannidis) zostali uwięzieni również w związku ze sprawą ” przesyłek bombowych”. Jest jasne, że nowe prześladowania mają przede wszystkim na celu zapobiec zwolnieniu K.Sakkasa i Stelli Antoniou, po upływie standardowego 18 miesięcznego terminu aresztu prewencyjnego. Dowodzi tego fakt, że zarzutu udziału w tych konkretnych akcjach nie postawiono nam podczas dotychczasowych 16 miesięcy aresztu, lecz dopiero teraz, mimo, że nie pojawiły się w tej kwestii żadne nowe dowody. Dlatego też oświadczamy, że od dziś czyli od dnia 6 kwietnia, rozpoczynamy strajk głodowy żądając: uchylenia naszego arbitralnego i pełnego mściwości uwięzienia. Natychmiastowego wypuszczenia na wolność naszej współoskarżonej S. Antoniou z powodu jej problemów zdrowotnych.

Więzienie Koridallos

6/4/12

S.Antoniou, G.Karagiannidis, A.Mitrousias, K.Sakkas

raf.espiv.net

Dyskusja