Grecja: Odrzucenie wniosku Stelli Antoniou oraz ponowne oskarżenie Mitrousiasa i Karagiannidisa

31 stycznia 2012 zapadła decyzja dotycząca sprawy przesyłek bombowych, rozesłanych przez Konspiracyjne Komórki Ognia oraz aresztowań dokonanych 4 grudnia 2010 r. podczas których zatrzymano towarzyszy Giorgosa Karagiannidisa, Alexandrosa Mitrousiasa, Kostasa Sakkasa, Christosa Politisa, Dimitrisa Michaila oraz Stellę Antoniou. Wyłączając uniewinnienie Ch. Politisa oraz D.Michaila (którzy jako pierwsi nie powinni byli stać się ofiarą tych aresztowań) decyzja władz okazała się wierna niepisanemu NAKAZOWI EKSTERMINACJI wobec wszystkich oskarżonych o udział w K.K.O. bez względu na to czy przyznali się oni do uczestnictwa w grupie.

Postanowiono o ponownym skierowaniu do sądu, przypadków towarzyszy Mitrousiasa i Karagiannidisa, właśnie pod zarzutami udziału w grupie (mimo, że zaprzeczają oni swojemu uczestnictwu w KKO), ale również pod kątem wybuchowych przesyłek. Tym samym powiększono krąg osób sądzonych za członkostwo w KKO, dodając zarzuty postawione zatrzymanym w Nea Smyrni oraz odrzucając wszystkie wnioski sprzeciwu wniesione przez tych oskarżonych.

WŁADZE ODRZUCIŁY TAKŻE WNIOSEK O WARUNKOWE ZWOLNIENIE ZŁOŻONY PRZEZ STELLĘ ANTONIOU

Jak już informowaliśmy towarzyszka ta cierpi na poważne problemy zdrowotne, którymi nie tylko nie da się odpowiednio zająć w więzieniu, ale które ponadto stopniowo się nasilają. Pomimo takiego stanu rzeczy oraz uderzającego braku dowodów, władze nie ustają w piętnowaniu i wymierzaniu jej kary za polityczną tożsamość, solidarność okazywaną innym towarzyszom oraz dlatego, że ANI PRZEZ CHWILĘ NIE HAMOWAŁA ONA PASJI SWOJEJ WALKI na terenie więzienia. Ujmując rzecz bardziej wprost, właśnie ze względu na jej specjalną sytuację, władze robią coś więcej niż tylko poddają ją karze: PODISUJĄ ONE JEJ AKT ZGONU.

Dlatego też, NIE POZOSTAWIMY TEJ SYTUACJI BEZ ODPOWIEDZI.

STELLA NIE JEST SAMA.

raf.espiv.net

Dyskusja