Grecja: Komunikat uwięzionych członków KKO oraz Teofilosa Mavropoulosa w solidarności ze Stellą Antoniou

W środę, 4 stycznia, anarchistka Stella Antoniou, złożyła podanie o warunkowe zwolnienie z więzienia. Aresztowano ją w wyniku szeroko zakrojonej antyanarchistycznej strategii Państwa, rozpoczętej w 2009 roku z zamiarem stłumienia anarchistycznych działań akcji bezpośredniej oraz fenomenu nowej miejskiej partyzantki. W efekcie, mimo iż Stella nie ma związków z naszą organizacją, i tak od przeszło roku, prześladują ją za rzekome uczestnictwo w Konspiracyjnych Komórkach Ognia.

Dzięki swojej postawie oraz nieugiętym bojowym oświadczeniom, pozostawała ona przez ten czas solidarna ze swoimi współwięźniami, broniąc własnej anarchistycznej tożsamości przed systemem penitencjarnym i jego personelem. Obecnie zmaga się również z poważnymi problemami zdrowotnymi, które pogarszają się stosownie do przedłużanego mściwie okresu jej aresztowania prewencyjnego, poprzedzającego proces.

Jako Konspiracyjne Komórki Ognia, stajemy ramię w ramię z anarchistką Stellą Antoniou, bez błagania naszego wroga o łaskę i humanizm, podkreślając, że przedłużający się status państwowego zakładnika, zagrażający jej zdrowiu wytyczy w przyszłości stosowne konsekwencje, które nastąpią w zupełnie nieoczekiwanym czasie. Żadne wyzwanie rzucone nam przez Władzę i sędziów nie pozostanie bez odpowiedzi. Wypadki chodzą po ludziach…

PS. Jako minimalny gest wsparcia, w środę, 4 stycznia (dzień w którym Stella złożyła swoje podanie), odmówiliśmy przyjmowania więziennych posiłków.

ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO ZWOLNIENIA ANARCHISTKI STELLI ANTONIOU

Uwięzieni członkowie R.O. Konspiracyjnych Komórek Ognia / FAI-IRF

Olga Ekonomidou, Michalis Nikolopoulos, Giorgos Nikolopoulos, Christos Tsakalos, Gerasimos Tsakalos, Panagiotis Argirou, Damiano Bolano, Giorgos Polidoros, Haris Hadjimihelakis oraz anarchista Theophilos Mavropoulos

Na zawsze w walce…

raf.espiv.net

Dyskusja