Koniec wizyty ekspertów z UE

Grecki minister finansów George Papakonskonstantinou spotkał się wczoraj po południu z ekspertami Trójki (MFW, KE, EBC) przed ich ostatecznym sprawozdaniem nt. gospodarki kraju. Na podstawie tego sprawozdania Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdzą drugą transzę kredytu dla Grecji w wysokości 9 mld euro.

Sprawozdanie ekspertów Trójki koncentruje się na zapewnieniach greckich ministrów o wprowadzeniu nowych środków oszczędnościowych i egzekwowaniu tych wprowadzonych w maju, gdy umowa została podpisana. Rząd jest pewny, że nowy program oszczędnościowy zostanie wdrożony z powodzeniem na czas. Eksperci Trójki podkreślali, że pomimo zadowalającego obrazu kraju i terminowego wprowadzania środków oszczędnościowych istnieje potrzeba dalszych oszczędności.

Źródło: greekreporter.com

Dyskusja