Grecja: Rośnie bezrobocie, 822 tyś Greków bez pracy

11 sierpnia grecki urząd statystyczny ELSTAT poinformował, że pogrążonym w kryzysie zadłużenia kraju rośnie bezrobocie. W kwietniu wynosiło ono 15,9 proc., a w maju 16,6 proc. Rok temu wskaźnik bezrobocia wynosił tylko 12 proc.

W najgorszej sytuacji są młodzi ludzie. W grupie wiekowej od 15 do 24 lat bezrobocie osiągnęło w maju 40,1 proc. W 2010 roku wynosiło 32,5 proc.

Grecki bank centralny szacuje, że PKB spadnie w tym roku o prawie 4 proc., podczas gdy w zeszłym roku spadek PKB wyniósł 4,5 proc. W walce z bezrobociem i w wychodzeniu z zapaści gospodarczej z pewnością nie pomaga realizacja programu oszczędnościowego, narzuconego przez międzynarodowe instytucje jako warunek udzielania pożyczek. Spadają bowiem wydatki budżetowe i popyt wewnętrzny.

Źródło: lewica.pl

Dyskusja