Czechy: Igor Sevcov skazany na zakaz bycia anarchistą

20 lipca 2016 w Sądzie Najwyższym w Pradze zapadł nowy wyrok przeciwko rosyjskiemu weganinowi i anarchiście Igorovi Sevcovovi. Zaskarżył on wcześniejszy wyrok sądu, skazujący go na wydalenie do Rosji na 2 lata. Była to kara za sfilmowanie osoby robiącej graffiti na murze więzienia podczas demonstracji solidarnościowej z towarzyszami aresztowanymi w ramach policyjnej „operacji feniks”. Na skutek apelacji wyrok został zmieniony. Władza pozwala Igorowi zostać w Czechach ale zabrania mu uczestnictwa w jakichkolwiek wydarzeniach – demonstracje, spotkania, dykusje, benefity, koncerty –   organizowanych przez środowisko anarchistyczne. Wyrok zapadł pod zarzutem „współudziału w zniszczeniu”.

antifenix.noblogs.org

 

Dyskusja