Anglia: Zaskłotowano były budynek Sądu Koronnego w Southwark

squatting-stencilPomiędzy osiedlem Trinity House a posterunkiem policji w Southwark zeskłotowano budynek, który dawniej pełnił rolę Londyńskiego Sądu Koronnego. Służył do skazywania i więzienia głównie biednych i klasy robotniczej zamieszkujących Londyn. Wraz z dużą częścią dzielnicy, jest on obecnie własnością Trójcy s. Klemensa, której plany przebudowy terenu są niesamowicie podobne do gwałtownych zmian, do których dochodzi w innych częściach Southwark.

Przejęcie tego budynku jest naszą odpowiedzią na kryminalizację ubogich i wykluczonych w Southwark, Londynie i poza nim. Więzienne dziedzictwo tego budynku powinno zostać nadpisane i zniszczone a obecna sytuacja biednych i wykluczonych zamieszkujących Londyn zakwestionowana. Mainstreamowa kultura mówi o państwowej i więziennej przemocy tak jakby nas ona nie dotyczyła, jednak w ubogim, londyńskim życiu jest ona codziennością. Gdziekolwiek kradniemy, działamy nielegalnie lub stawiamy opór próbom eksmisji w naszych domach i skłotach władza wysyła przeciwko nam policje i sądy.

Nasza odpowiedź nie jest sprzeciwem tylko wobec tzw. systemowej „sprawiedliwości”, ale także wobec przebudowom dzielnic takich jak ta. Jak wiele ludzi musi stracić swoje domy, aby stworzyć miejsce dla „zdezynfekowanych” miast-wsi? Właściciele i deweloperzy, tj. Trójca św. Klemensa lub ‚Berkley Homes’ błyskawicznie przebudowują ulice Southwarku na przedmieścia dla yuppies. Stawiają puste budynki, podczas gdy trzy tysiące domów zostało zdemolowanych w imieniu ekstrawagancji i klasowych czystek.

W zeskłotowanym budynku Sądu Koronnego chcemy wspierać walkę przeciwko państwowej kontroli i przebudowom. Nasza ostatnia impreza, tj. pokaz filmu o zamieszkach w Tottenham, została zorganizowana ze zbiórki pieniędzy przeprowadzonej przez Londyński Czarny Krzyż – grupę wspierającą więźniów i działającą na rzecz zniesienia więzień. W przyszłości chcemy wykorzystywać budynek przeciwko jego dawnemu przeznaczeniu – oferując wszystkim mieszkania i brak więzień.

Jebać prawo, zeskłotujmy świat!

https://insurrectionnewsworldwide.com/

 

Dyskusja