Argentyna: Podpalenie radiowozu przez „Komórkę Luddystów” FAI/FRI w Buenos Aires

fire

Jedyny związek rebelii ze społeczeństwem to wykorzystanie tego społeczeństwa w celu jego zniszczenia.

Policja stoi na czele poddaństwa i pełni bardzo ważną rolę w społeczeństwie. Podstępnie uczy cywili, że ci powinni ją szanować, a nawet pomagać w jej pracy.

Powietrze tutaj jest złe,[1] a wiadomo, jak przegniłe jest w Europie dla tych, którzy nie chcą poddać się burżuazyjnej moralności Boga, Ojczyzny i Króla.

W poniedziałek 11 kwietnia podpaliliśmy radiowóz FPA (Federalnej Policji Argentyny) pod 47 posterunkiem na rogu ulic Nazca i Habana. Tym komunikatem nasza komórka potwierdza, że jest odpowiedzialna za ten atak.

 

Niech żyje Czarna Międzynarodówka Anarchistów Praxis

Ogień policji i fałszywym krytykom

 

Komórka Luddystów
FAI/FRI Nieformalna Federacja Anarchistyczna/

Międzynarodowy Front Rewolucyjny

 

*Luddyści to określenie XIX- wiecznego angielskiego robotnika pracującego w fabrykach tekstylnych, który protestował przeciwko zastępowaniu pracowników maszynerią wierząc, że zabiorą mu one pracę. Luddyści regularnie niszczyli maszyny w fabrykach, w których pracowali.

[1] odniesienie do nazwy miasta: Buenos Aires, czyli „dobre powietrze”

 

https://insurrectionnewsworldwide.com

Dyskusja