Walczymy do końca. No pasaran!

ANTARSYA (Front Greckiej  Antykapitalistycznej Lewicy):  Walczymy do końca.  No pasaran!

Poprzez przegłosowanie w parlamencie “Programu stabilizującego”, rząd PASOK wraz z Unią Europejską i siłami kapitału, wypowiedziały pracownikom wojnę. W odpowiedzi na kryzys gospodarczy próbują atakować prawa pracownicze i spotęgować wyzysk. Dla klasy robotniczej jest to wyzwanie o historycznych proporcjach.

NIE ZGADZAMY SIĘ NA DYKTAT UNI EUROPEJSKIEJ, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO ORAZ MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WALUTOWEGO !

W ostatnich miesiącach Greckie społeczeństwo zostało poddane bezwzględnej propagandzie rządu, konserwatywnej i skrajnej prawicy oraz mediów w sprawie “tragicznego” stanu Greckiej gospodarki. Ich przekaz brzmi: “musimy się poświęcić”, “musimy odzyskać zaufanie dla naszego rynku”, “powinniśmy przekonać UE do pomocy bez zwracania się do MFW”. Teraz jesteśmy pod “potrójnym nadzorem”, w rzeczywistości potrójnej okupacji gospodarczej przez Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jednak sprawy mogą wyglądać jeszcze gorzej: Zgodnie z traktatami UE, gdy państwo członkowskie zostaje objęte “nadzorem”, ministrowie finansów pozostałych krajów członkowskich mogą decydować o jego polityce gospodarczej, bez pytania o zgodę.

Unia Europejska funkcjonuje jako połączona junta sił kapitału i imperializmu, chętna do zniesienia wszelkich demokratycznych form prawa i pracy. Nie istnieje inne rozwiązanie poza nieposłuszeństwem wobec Unii Europejskiej i walki o antykapitalistyczne wyłamanie się z jej szeregów.

PASOK PROWADZI ATAK PRZECIWKO PRACOWNIKOM

Rząd PASOK stara się nas przekonać, że zmuszony jest do podjęcia tak surowych kroków, wbrew swojej woli. Jednak kroki te nie są jedynie prostymi do wykonania rozkazami od międzynarodowych organizacji. Reprezentują interesy wielkiego biznesu, banków i od początku są główną częścią programu PASOK’u. Obniżki płac, nieograniczone możliwości zwalniania pracowników, likwidacja redystrybucyjnego systemu emerytalnego, nowa runda prywatyzacji to wszystko główne aspekty programu PASOK, wszystkie w służbie kapitału. Dlatego PASOK może liczyć na pomoc ze strony skrajnej prawicy.

ANTYKAPITALISTYCZNA WALKA JEST ROZWIĄZANIEM

Musimy odwrócić się plecami od wszystkich apologetów systemu kapitalistycznego, którzy mówią o “trudnych, ale koniecznych środkach”. Musimy stanąć do walki przeciwko “programowi Stabilizacji i Wzrostu”, bronić i poszerzać prawa pracowników. Musimy bronić naszych praw oraz zdestabilizować władzę kapitału i UE.

Musimy zażądać:

Dość spłacania długu – podwyżki wynagrodzeń i emerytur. Z 55 mln. euro, które państwo Greckie musi pożyczyć w 2010 r. 32,5 mln. euro wróci z powrotem do Greckich i zagranicznych banków. Błędne koło zadłużania się w celu spłaty długu musi zostać przerwane.

Opodatkowania kapitału, banków i wielkiego biznesu. Przez wiele dziesięcioleci pracownicy najemni i emeryci ponosili ciężar podatków. Armatorzy i niskopodatkowe firmy są zwolnione z płacenia podatków, to samo dotyczy greckiego Kościoła Prawosławnego.

Zmniejszenia wydatków na wojsko nie świadczeń pracowniczych. Wydatki wojskowe w Grecji wahają się od 3% do 4% PKB. Rząd PASOK kupuje francuskie fregaty za kwotę 3 mld. euro w celu uzyskania politycznego poparcia i planuje wydać na zbrojenia 10 mld. euro w ciągu najbliższych 10 lat.

Nacjonalizacji banków i dużych firm, by odwrócić proces prywatyzacji przemysłu i wdrażania nowych form kontroli pracowników. Łączne zyski 6 największych Greckich banków w 2008 r. wynosiły 4,8 mld. euro. Pomimo tego otrzymały od państwa hojny pakiet pomocy w postaci 28 mld. euro, w tym samym czasie otwarcie spekulowały na długu publicznym pożyczając od Europejskiego Banku Centralnego równowartość 1% dochodów narażając państwo Greckie na znacznie wyższe oprocentowanie pożyczki.

Musimy zażądać lepszych płac, musimy odzyskać bogactwo społeczne, które zostało nam odebrane. Żądamy 1400 euro płacy minimalnej.

Natychmiastowego obniżenia wymiaru czasu pracy w celu przeciwdziałania bezrobociu. Stałej i godnej pracy dla wszystkich. Prawnego zakazu zwolnień. Nie, dla elastycznych form zatrudnienia.

Publicznego systemu emerytalnego dla wszystkich. Pełnej emerytury do 58 roku życia dla mężczyzn i 55 roku życia dla kobiet. Zwrócenia pieniędzy kradzionych z funduszy emerytalnych przez dziesięciolecia. Nie, dla wszystkich form zatrudnienia nie obejmujących ubezpieczenia.

Nieposłuszeństwa / zerwania z Unią Europejska i jej traktatami (Maastricht, Lizbona etc). Antykapitalistycznej walki o oderwanie się od Uni Europejskiej. Uwolnienie się od Uni Europejskiej to nie katastrofa, lecz jedyna droga do lepszej przyszłości pracowników.

JEDNOŚĆ W WALCE PRACOWNIKÓW – WSPÓŁPRACA SIŁ LEWICY

Przeciwko wojnie wypowiedzianej przez UE, siły kapitału, “czarny front” PASOK’u i skrajnej prawicy potrzeba możliwie najszerszej koalicji do walki w celu obrony i rozszerzenia praw pracowniczych, by obalić Program Stabilizujący, politykę rządu i wytworzyć warunki potrzebne do zerwania z UE. Jedność podczas związkowej walki, podczas strajków, manifestacji, może być zwycięska!

WALKA I STRAJKI MUSZĄ ZOSTAĆ W RĘKACH PRACOWNIKÓW

Mówią, że środki te są nieuniknione. My mówimy, że istnieje inna droga, droga walki prowadzonej przez samych pracowników poprzez eskalację strajków, które będą miały realny wpływ na rząd i szefów. Potrzebujemy masowej organizacji w związki zawodowe, komitety strajkowe oraz koordynacji działań wielkich i małych związków. Musimy przestać ufać związkowym biurokratom, zwłaszcza tym z Powszechnej Konfederacji Pracy (GSEE).

Musimy zwrócić się plecami do defetyzmu oraz fatalizmu i odmówić kapitulacji. Musimy pamiętać, że w obliczu eskalacji pracowniczej mobilizacji rząd będzie zmuszony do zmiany polityki. Nie możemy wymazać z pamięci zwycięskich strajków przeciwko reformie systemu emerytalnego w 2001 roku, skutecznej obrony publicznego szkolnictwa wyższego w latach 2006-2007 ani buntu z grudnia 2008 r. Musimy walczyć z dyktaturą kapitału i rynku oraz kontynuować opór do końca!

Powodzenie strajku w dniu 11 marca i masowe demonstracje na terenie całej Grecji, które przezwyciężyły policyjne represje są powodem do optymizmu w walce z Programem Stabilizującym. Optymizmu względem pracowniczego nieposłuszeństwa wobec “rynków”. Przykładem niech będzie wielki i bojowy wiec, który w Atenach szedł dumnie mimo ataku ze strony oddziałów specjalnych policji używających gazu łzawiącego.

To odpowiedni moment do eskalacji konfliktu. Inicjatywy podjęcia strajku takie jak ta Federacji Pracowników Energii są więcej niż mile widziane. Potrzebujemy długotrwałych strajków we wszystkich sektorach, w szkołach, szpitalach, kontrolowanych przez państwo przedsiębiorstwach. Potrzebujemy kolejnego 48 godzinnego strajku generalnego w sektorze publicznym i prywatnym. Nie wolno nam kapitulować ani czekać na kolejną falę ataków wobec nas. Nadszedł czas na walkę z paralityczną postawą biurokracji związkowej.

ANTARSYA wzywa siły lewicy oraz pracowników, popierających do tej pory PASOK do zbudowania dużego i skutecznego frontu klasowego w celu obalenia programu stabilizującego i polityki rządu. Potrzebujemy antykapitalistycznej alternatywy wobec potworności kapitalizmu i polityki Uni Europejskiej.

Myśleli, że jesteśmy słabi. Mylili się. Mamy dość siły, by spowodować ich odwrót!

OBALIĆ PROGRAM STABILIZUJĄCY, POLITYKĘ RZĄDU, EU ORAZ KAPITAŁU

STRAJKI – OKUPACJE – DEMONSTRACJE DOPÓKI NIE UNIEWAŻNIĄ PROGRAMU STABILIZUJĄCEGO

TO KAPITALIŚCI MUSZĄ ZAPŁACIĆ ZA KRYZYS, NIE PRACOWNICY !

Źródło: antarsya.org

Tłumaczenie: grecjawogniu.info

Dyskusja