Wykład „Bakunin i Insurekcjonizm” (audio)

Celem referatu było podjęcie próby scharakteryzowania nurtu anarchizmu insurekcyjnego i porównanie go z myślą Michaiła Bakunina. W centrum rozważań teoretycznych związanych z insurekcjonizmem znajduje się, podobnie jak u rosyjskiego anarchisty, kategoria negacji. Stanowi ona punkt wyjścia dla ukazania podobieństw między myślą Bakunina a współczesnymi praktykami anarchizmu praxis.

Wykład odbył się w nieistniejącym już lubelskim Autonomicznym Centrum Społecznym Cicha 4 na zaproszenie Federacji Anarchistycznej – Lublin. Wygłosił go Barbaros. Razem z dyskusją spotkanie trwało 1,5 godziny. W poniższej wersji udostępniliśmy pierwsze 15 minut stanowiące wprowadzenie do zagadnienia. Materiał nagrany i opracowany przez Grecję w Ogniu.

  • 23100 6 lat temu

    Bardzo intersujący referat, szkoda że nie wrzuciliście całości.