„Oczyszczając Powietrze” – Komunikat Więziennej Grupy Komórek Ognia

Conspiracy_of_Fire_Nuclei_LOGOW piątek 16 stycznia 2015, oficerowie policji z Departamentu Szantażu dokonali przy pomocy jednostki antyterrorystycznej EKAM nalotu na cele w których przetrzymywani są członkowie Konspiracyjnych Komórek Ognia, zarówno w skrzydle „A” jak i w piwnicach skrzydła izolacyjnego (miało to miejsce po raz drugi w ciągu ostatnich 10 dni). Podczas przeszukań przechwycili numery telefonów, karty telefoniczne, nośniki USB i osobiste, odręczne notatki polityczne.

W ślad za tym ruszyła idiotyczna policyjno-medialna fabrykacja przedstawiająca rzekome powiązania naszej organizacji z tzw. „mrocznymi środowiskami” szantażystów. Tworzenie takiego mitu służy depolityzacji i zniesławieniu Konspiracyjnych Komórek Ognia oraz środowisk Czarnej Anarchii. Wyjaśnijmy więc to co oczywiste.

Nasz system wartości i nasza buntownicza, anarchistyczna świadomość są przeciwne i wrogie wartościom wyznawanym przez zorganizowaną przestępczość oraz praktykom Mafii. Poza tym, prawdziwa zorganizowana przestępczość znajduje się w ośrodkach Państwa i policji. Nie wstydzimy się naszych przyjaźni ani za nie nie przepraszamy. W tej chwili, dziennikarze na zlecenie policji wykorzystują nasze przyjacielskie relacje i atakują naszego przyjaciela Vasilisa Stefanokosa (1), przedstawiając fabrykację na temat „terrorystyczno-przestępczej” siatki i tworzą tym samym nowe akta spraw sądowych.

Wszelkimi sposobami zamierzamy bronić tej przyjaźni, gdyż nie mieści się ona w kategoriach „terrorystycznej” czy „kryminalnej”, jak opisują ją sądy i reportaże. Ten konkretny przyjaciel, tak samo jak inni skazani na długie wyroki, których wymienia się w dziennikarskich newsach jako naszych tak zwanych współpracowników nie mają NIC wspólnego z planem naszej ucieczki. Idiotyczne scenariusze o rzekomych powiązaniach Komórek Ognia ze zorganizowaną przestępczością starają się zanieczyścić oczywiste piękno starań podjętych przez towarzyszy na wolności, którzy zamierzali zerwać kajdany niewoli.

Cóż jest piękniejszego niż eksplodujące więzienie…

Cóż obrzydliwszego niż kłamstwo w które nie wierzą nawet ci, którzy je wymyślili…

Cóż oczywistszego niż zemsta…

JEŚLI WOLNOŚĆ JEST PRZESTĘPSTWEM, WSZYSCY STAŃMY SIĘ PRZESTĘPCAMI

17 stycznia, 2015

Konspiracyjne Komórki Ognia – Grupa Więzienna

(1) Notka od tłumacza: Vasilis Stefanakos został skazany na długoletnie więzienie za szefostwo w Syndykacie zorganizowanej przestępczości.

Dyskusja