Film: Kurdyjskie zamieszki w Istambule dla Kobane

istambul riotsW miarę nasilania się zaciekłych walk między Kurdami a Państwem Islamskim w syryjskim mieście Kobane, leżącym przy granicy z Turcją, rośnie także wściekłość Kurdów mieszkających w samej Turcji. Coraz ostrzej manifestuja oni swój gniew z powodu bezczynności państwa tureckiego, które nie zamierza przyjść z pomocą Kobane. N ulice Ankary i Istambułu wyszły ostatnio tysiące manifestantów, aby pokazać swoje poparcie dla partyzanckich oddziałów kurdyjskich w Kobane oraz dla Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) – organizacji uznanej przez Turcję, USA i wiele krajów europejskich za terrorystyczną.

Reportaż „Vice News”, pokazuje marsz upamiętniający dwóch bojowników poległych w Kobane, który wraz z nadejściem wieczoru przeistoczył się w walki z policją i zamieszki na terenie ubogich dzielnic. W chmurach gazu łzawiącego udało się porozmawiać z członkami młodzieżówki PKK, ciskającymi koktajlami mołotowa i wznoszącymi pro-kurdyjskie okrzyki. Reportaż w języku angielskim.

Dyskusja