USA: Zapadły wyroki w sprawie „NATO 3”

nato-3W piątek 25 kwietnia, sąd federalny w Cook County skazał trójkę „aktywistów” znanych jako NATO 3 na kary od pięciu do ośmiu lat pozbawienia wolności. Zarzuty dotyczą udziału w „udaremnionym spisku” przeciwko konferencji NATO 2012 w Chicago.

Brian Church, Jared Chase i Brent Betterly zostali w lutym uwolnieni od zarzutów „materialnego wspierania terroryzmu” oraz „terrorystycznego spisku”. Uznano ich jednak winnymi dwóch znacznie mniej poważnych czynów, w tym „posiadania materiałów łatwopalnych celem ich użycia”, za co groziło im nawet 30 lat więzienia.

Churh otrzymał wyrok 5 lat pozbawienia wolności, Chase 8 lat, a Betterly 6 lat, z czego w areszcie spędzili już 709 dni, co będzie uwzględnione. Wszyscy zostali prewencyjnie aresztowani na dwa dni przed rozpoczęciem szczytu NATO, w maju 2012 roku, pod zarzutem „zamiaru użycia koktajli Mołotowa sporządzonych z czterech butelek po piwie”. Oskarżono ich także o spiskowanie w celu uszkodzenia chicagowskiej siedziby prezydenta Baracka Obamy, domu burmistrza Rahma Emanuela, komisariatu policji i banku w centrum miasta.

W trakcie procesu, obrona udowodniła jak bardzo groźba użycia koktajli Mołotowa podczas demonstracji przeciw NATO została wyolbrzymiona przez organy ścigania, podkreślając niepokojący fakt lawinowo rosnącej liczby antyterrorystycznych operacji na terenie USA. Obrona ostrzegła również przed niebezpieczeństwem utożsamiania nieposłuszeństwa z terroryzmem.

W sobotę, przed więzieniem Cook County (Illinois), gdzie przetrzymywani są aktywiści odbyła się demonstracja solidarnościowa.

Przeczytaj również:

Minął miesiąc solidarności z więźniami „NATO5″ Kim są?

Dyskusja