Athina Tsakalou: Odmowa złożenia zeznań ws. KKO

Odmowa stawiennictwa w sądzie w sprawie O.R. Konspiracyjne Komórki Ognia

Nie zamierzam stawić się w sądzie jako świadek. Od początku sposób prowadzenia tej sprawy jest haniebny.

Ta decyzja jest minimalnym przejawem solidarności i podziwu dla młodych bojowników-insurekcjonistów, którzy odmawiają stawienia się w sądzie, gdyż ich żądania nie zostały spełnione (zaprzestanie rejestrowania tożsamości osób obecnych na sali, nagrywanie procesu na taśmę). Żądania te są niezbędnymi warunkami dla prowadzenia tego procesu. Tak więc, ten czysto polityczny proces przekształcił się w parodię i specjalny sąd wojenny.

Oczywiście, celem wszystkich mechanizmów władzy jest sprostanie insurekscjonistom przy użyciu najmniej widocznych środków. Ukryć rangę ich duszy i umysłów, tak by stało się niesłyszalne, że podążają po trudnych ścieżkach oraz zaryzykowali wszystko dla chwały ludzkości.

Nie ma w historii epok podobnych do obecnej, gdzie Więźniowie Polityczni przekształcają więzienia w najjaśniejsze miejsca na ziemi. Mam nadzieję i życzenie, by ta era była erą życzliwych ludzi, gdzie bojowników nie będzie się więzić, ale słuchać ich słów.

14.04.2011

Athina Tsakalou


Źródło: actforfreedomnow.blogspot.com

Dyskusja