Chile: Zaostrzenie strajku głodowego anarchistów

Dziś, w dniu 19 kwietnia 2011, My, więźniowie sfingowanego oskarżenia w”sprawie zamachów bombowych”, zdecydowaliśmy w 58 dniu naszej mobilizacji, zaostrzyć strajk głodowy, poprzez wykluczenie z naszej diety wszelkiego rodzaju płynów, za wyjątkiem wody, w celu przyśpieszenia realizacji naszych żądań:


– NATYCHMIASTOWE UWOLNIENIE

– ZAPRZESTANIE STOSOWANIA PRAWA ANTYTERRORYSTYCZNEGO

– ZAKOŃCZENIE PREWENCYJNEGO UWIĘZIENIA

– ZNIESIENIE PRAWA ANTYTERRORYSTYCZNEGO ORAZ JEGO INSTYTUCJI TAJNEGO ŚWIADKA

– ZNIESIENIE ARTYKUŁU 7 SEKCJI 19 KONSTYTUCJI (WYMAGANIE JEDNOMYŚLNOŚCI GŁOSOWANIA W CELU ZWOLNIENIA WARUNKOWEGO)

– ZAPEWNIENIE WIĘŹNIOM ICH PRAW


Ponadto:

– PRZEDŁOŻENIE PROJEKTU ZMIANY ANTYTERRORYSTYCZNEGO PRAWA 18.340, KTÓRE BEZPOŚREDNIO WPŁYWA NA TEN PROCES ORAZ UWZGLĘDNIENIE NASTĘPUJĄCYCH PUNKTÓW:

– ZNIESIENIE INSTYTUCJI TAJNEGO I ZAMASKOWANEGO ŚWIADKA

– ZMIANA ARTYKUŁU 7 SEKCJI 19 KONSTYTUCJI, KTÓRY NAKAZUJE JEDNOMYŚLNOŚĆ GŁOSOWANIA SĄDU APELACYJNEGO, JAKO WARUNEK ZNIESIENIA ARESZTU PREWENCYJNEGO. ZASTĄPIENIE PREWENCYJNEGO UWIĘZIENIA, WARUNKOWYM ZWOLNIENIEM.

– ZNIESIENE POTROJENIA KARY

Jednocześnie, głodujący żądają bezzwłocznego przybycia do więzienia Arcybiskupa Santiago Ricardo Ezzatiego, w celu potwierdzenia i wsparcia przez niego pracy grupy roboczej, która miałaby zająć się zmianą prawa antyterrorystycznego, przedstawiając efekty swojej pracy do dnia 27 kwietnia. Jeśli do tej pory nie uda się osiągnąć porozumienia, będzie to dzień, kiedy głodujący przestaną przyjmować również wodę.


PRZEKAŻ INFORMACJĘ DALEJ, OKAŻ WSPARCIE
TOWARZYSZE ZAOSTRZAJĄ SWOJĄ WALKĘ
NA CO CZEKASZ?

Źródło: raf.la.org.pl

Dyskusja