Aktualizacja nt. sytuacji więźniów politycznych (14-20.04.11)

(14.04.11)

Aktualizacja nt. procesu Simosa Seisidisa

Proces Simosa Seisidisa kontynuowano dzisiaj poprzez krzyżowe przesłuchanie świadków oskarżenia. Wśród nich znalazł się policjant oddelegowany do ochrony banku, w którym miała miejsce kradzież oraz inny policjant i dwie kobiety. Żaden ze świadków nie rozpoznał Seisidisa a ich zeznania absurdalnie różniły się od wcześniejszych świadectw. Sprzeczność w zeznaniach rozgniewała samego prokuratora.

Dwie kobiety, zeznające początkowo, iż rozpoznają Simosa, stwierdziły, że nie widziały złodziei z odległości pozwalającej na ich identyfikację. Jedna z kobiet, która rzekomo rozpoznała Simosa na komisariacie, nieprawidłowo zidentyfikowała go jako osobę posiadającą kręcone włosy. Natomiast w sądzie twierdziła, że nie rozpoznała żadnego sprawcy. Wykazała się lekkomyślnością podpisując dokumenty, w pośpiechu do pracy. Inny świadek obciążył Simosa stwierdzeniem jakoby widział go trzymającego broń, z której później postrzelił strażnika. Wcześniej ten sam strażnik zeznał, że przypadkowo postrzelił się z własnej broni.

Prokurator pouczył świadków odnośnie podpisywania dokumentów bez wzięcia pod uwagę konsekwencji dla innej osoby w postaci kary więzienia. Prokurator stwierdziła również, że oskarżenie Simosa bazowało na zeznaniach tych dwóch świadków.

Kolejny dzień procesu odbył się 18 kwietnia.


(20.04.11)

Aktualizacja nt. procesu Arisa Sirinidisa

Po usunięciu z sali przysięgłych, sędziowie zdecydowali o przedłużeniu kary więzienia dla Arisa Sirinidisa. Decyzja obowiązuje do czasu rozpatrzenia jej przez radę sądową (5 maja), która zadecyduje o jego uwolnieniu lub nie. Przebywa on w więzieniu od ponad roku. Dalszy ciąg sprawy będzie miał miejsce 8 czerwca.

Wszystkie śmieszne autorytety, sędziowie, antyterrorystyczni pracownicy Trójki, państwowi urzędnicy powinni wiedzieć, że przekroczyli granice. Postaramy się odpowiedzieć kolektywnie. Znajda nas naprzeciwko siebie samych. Teraz i zawsze, a przynajmniej do czasu uwolnienia Arisa.

Ani godziny więzienia dłużej dla Arisa Sirinidisa

Solidarność jest naszą bronią

Wzywamy organizacje bezpośrednie do dyskusji nad planem działań solidarnościowych z Arisem Sirinidisem w środę 20.04 o godzinie 18:00 w Politechnice, budynek Gini.

Biorąc pod uwagę obecne metody rządu, nieakceptowalne i bezprecedensowe anulowanie procesu Arisa. Pomimo decyzji o przedłużeniu lub nie jego zatrzymania, uważamy, że nasza odpowiedź poprzez kolektywne metody, powinna mieć bezpośredni charakter.

Ta sprawa dotyczy nas wszystkich.

Skończmy z fabrykacją dowodów przeciwko Arisowi

Wolność dla Arisa Sirinidisa


(20.04.11)

Aktualizacja nt. procesu 13 osób aresztowanych przed domem prokuratora sądu apelacyjnego, Baltasa, prowadzącego sprawę KKO.

12 zatrzymanym postawiono zarzuty „mentalnego uczestnictwa” w akcie uszkodzenia mienia (hasło wymalowane na murze). Zostali skazani na 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem kary na okres lat trzech, natomiast jednej (13) osobie wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności bez zawieszenia (była notowana). Osoba ta złożyła apelację. Obecnie wszyscy znajdują się na wolności. Towarzysze zostali aresztowani podczas pikiety solidarnościowej przed domem prokuratora pociągającego za sznurki w sprawie KKO i WR, Kostasa Baltasa, 13 kwietnia 2011 roku.

Źródło: actforfreedomnow.wordpress.com, occupiedlondon.org/blog

Dyskusja