Ataki Holenderskiej Komórki KKO (02.2011)

Ataki Holenderskiej Komórki Konspiracyjnych Komórek Ognia przeciwko Rabobankowi w Utrechcie

Luty 2011 – podpalenie wieży należącej do firmy i ataki na stronę internetową Rabobanku w Utrechcie (Holandia)

” Z całym zapałem, dedykujemy ataki na faszystów z Rabobanku, naszym braciom i siostrom z więziennej komórki Konspiracyjnych Komórek Ognia oraz uciskanym ludom całego świata. Uczciwa mniejszość szlachetnych rewolucjonistów, mniejszość upolitycznionych i społecznie zaangażowanych Osób, w tym nasi towarzysze, nie stanowią tylko jakiegoś aspektu naszej działalności. Ich wybory, postawy i godność są walką samą w sobie, stanowią jej całość i są jej esencją.

Bierzemy odpowiedzialność za następujące ataki:

Czerwiec 2010 – podpalenie wieży w Utrechcie (Holandia)

Październik 2010 – podpalenie wieży w Utrechcie (Holandia)


Luty 2011 – podpalenie wieży w Utrechcie i ataki na stronę internetową Rabobanku w Utrechcie (Holandia)

Prawo jest pajęczą siecią, chwytającą i pochłaniającą małą zdobycz, siecią którą udaje się przebić i zapanować nad nią, wielkim gadom. Ktokolwiek się z tym nie zgadza, ten może odwiedzić więzienia, by zobaczyć wypełniających je narkomanów i pechowców oraz rozejrzeć się, szukając tam jakiegoś polityka albo biznesmena, odpowiedzialnego za największy rabunek i najbrutalniejszą degradację naszego życia.

Nie wierzymy w system kapitalistyczny, który podbija, kradnie, morduje, przynosi nam nowoczesny faszyzm, przynosi rasizm i zsyła na nas wojnę. Nie wierzymy w system, który ratuje banki, za ich własne błędy, podczas gdy w tym samym czasie z głodu umierają ludzie. Nie wierzymy w polityczny i faszystowski system, który określa się jako reprezentujący ludzi, gdy jednocześnie w tym samym czasie okrada on tych samych ludzi, wbrew ich interesom.

Dlaczego Rabobank?

Faszyści z Rabobanku inwestują w przemysł zbrojeniowy (uzbrojenie to wędruje także do policji oraz wojska w Holandii, Egipcie, Grecji, Izraelu, Libii i w Algierze oraz do innych krajów) Rabobank nazywa to uzasadnionym działaniem, a prócz niego mamy jeszcze Shella, ING, ABN-Amro i Randstad. Wszystkie te faszystowskie firmy systemu podzielają swój punkt widzenia zgodnie z którym uważają własne działanie za usprawiedliwione.

Ataki na Rabobank usprawiedliwiają to co my rozumiemy przez działanie! Oznacza to kolejne ataki na Shell, ABN-Amro i Randstad!

W Egipcie, Tunezji, Algierii i w Libii, firmy te, lub zależne od nich podmioty, zostały zaatakowane przez rozszczepione komórki nazywane Ogniowymi. Przedstawiciele systemu powstrzymali ujawnienie prawdy (informacji) na ten temat. Pokazuje to naszą silną solidarność międzynarodową.

Uznajemy Rabobank winnym śmierci tysięcy ludzi, w tym dzieci. Jak większość faszystowskich firm, uważają oni swoje zachowanie za usprawiedliwione, tam gdzie inwestują. Jednak to nasze akcje przeciwko Rabobank można uznać za uzasadnione.

Kontynuujemy nasze ataki przeciwko bankom, działaniom tzw. przywódców państwowych w Holandii, przeciwko takim faszystowskim partiom jak PVV, VVD, CDA oraz partom lewicy, liżącym systemowi dupe.”

Konspiracyjne Komórki Ognia, Komórka Holenderska

Źródło: baader-meinhof.la.org.pl

Dyskusja