H. Clinton: Sekta Rewolucjonistów zagraża bezp. USA

Departament stanu USA opisał grecką organizacje terrorystyczną „Sekta Rewolucjonistów” jako globalne ugrupowanie terrorystyczne. W komunikacie prasowym departament stanu podkreślił, że od tej chwili grupa będzie podlegać restrykcjom i sankcjom finansowym. Decyzja została podjęta przez Sekretarz Stanu Hillary Clinton, ponieważ „działalność terrorystyczna grupy zagraża bezpieczeństwu narodowemu USA”.


Komunikat prasowy departamentu stanu USA

Sekretarz stanu umieściła Sektę Rewolucjonistów (SR) na liście Specjalnie Wskazanych Międzynarodowych Organizacji Terrorystycznych (Specially Designated Global Terrorists List) zgodnie z EO 13224. Sekretarz Clinton podjęła to działanie w porozumieniu z Departamentem Sprawiedliwości i Skarbu Państwa. Działanie to pomoże zatrzymać napływ środków finansowych do Sekty Rewolucjonistów blokując jej własność podlegającą jurysdykcji USA, w których SR prowadzi interesy oraz zakazując wszelkich transakcji obywateli amerykańskich z organizacją. Sekretarz podjęła tą decyzje, gdyż masowe działania terrorystyczne grupy zagrażają bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych.

Sekta Rewolucjonistów to grecka organizacja terrorystyczna używająca przemocy w celu sprowokowania rewolucji i obalenia greckiego rządu. Od czasu pierwszego ataku na posterunek policji w lutym 2009 roku, SR nadal zagraża greckiemu rządowi i interesowi mediów. Od lutego 2009 roku i lipca 2010 roku, SR przyznała się do dwóch ataków z użyciem broni palnej na posterunek policji i stację telewizyjną oraz dwóch oddzielnych zabójstw policjanta i dziennikarza.

Po każdym ataku SR wydawała pisemne oświadczenie biorąc odpowiedzialność za przemoc i grożąc śmiercią policjantom, dziennikarzom, pracownikom wymiaru sprawiedliwości, pracownikom socjalnym oraz innym osobom w celu osłabienia greckiej gospodarki i zniszczenia międzynarodowej reputacji kraju.

Działania podjęte dzisiaj przeciwko SR pokazują wysiłek USA służący osłabieniu możliwości tej grupy. „Dzisiejsze wciągnięcie Sekty Rewolucjonistów na listę SDGT podkreśla zaniepokojenie rządu USA w zakresie działań terrorystycznych prowadzonych przez organizacje w Europie,” powiedział ambasador Daniel Benjamin, koordynator departamentu stanu dla zwalczania terroryzmu. „Wciągnięcie Sekty Rewolucjonistów na listę demonstruje również poparcie rządu USA dla wysiłków greckiego rządu mających zakłócić działanie i zlikwidować te grupy.”

Źródło: state.gov

Dyskusja