Grecja: Troika proponuje wyludnienie niektórych wysp

Reprezentanci Troiki (MFW, UE, EBC) podczas spotkania z przedstawicielami greckiego Ministerstwa Floty i Morza Egejskiego zasugerowali wyludnienie wysp, które zamieszkuje mniej niż 150 osób oraz przesiedlenie ich dotychczasowych mieszkańców na pobliskie, gęściej zaludnione wyspy lub na kontynent.

Miałoby to przynieść oszczędności w zakresie utrzymania linii transportowych, sieci energetycznych itp.

Minister odpowiedzialny za resort, Kostat Musurulis odpowiedział, że uznaje tę propozycję za kiepski żart i odmówił dalszych rozmów na ten temat podkreślając, że nie zgadza się na tak daleko idące ingerencje czynników zewnętrznych w życie greckich obywateli.

na podstawie: balkanistyka.org

Dyskusja

  • TRAILBLAZER 9 lat temu

    A ja proponuję trojce niech się na Antarktydę przeniesie – lód i zimno od razu sprawi że wróci im rozum …