Przeglądasz zawartość kategorii "Białoruś"

Białoruś: Wyroki za akcje bezpośrednie w Bobrujsku

Przed sądem w białoruskim Bobrujsku zapadły przedwczoraj wyroki w sprawie trójki anarchistów, oskarżonych o próbę podpalenia siedziby KGB w tym mieście i zniszczenie mienia znacznej wartości. Sąd skazał Eugeniusza Waśkiewicza, Pawła Syramałotowa i Artioma Prokopienkę na kary siedmiu lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Tymczasem w Mińsku rozpoczął się proces grupy anarchistów, uwięzionych jesienią zeszłego roku pod zarzutem dokonania serii ataków na siedziby wojska,

Białoruś: Początek procesu anarchistycznej grupy „Przyjaciele Wolności”

(patrz także poniżej: przypomnienie ich akcji) (18.05.2011)18 maja, w Mińsku rozpoczał się proces białoruskich anarchistów: Igora Oliniewicza, Nikołaja Dedka, Aleksandra Frankiewicza, Maksima Wietkina i Jevgienija Siliwonczika oskarżonych o organizację i przeprowadzenie politycznych akcji w Mińsku, Soligorsku i Nowopołocku w latach 2009-2010, w tym ataku na ambasadę Rosji w sierpniu 2010 r. Postawiono im m.in. zarzuty „złośliwego chuligaństwa”, „umyślnego spowodowania strat materialnych” (wycenianych przez