Przeglądasz zawartość kategorii "Publicystyka"

Walczymy do końca. No pasaran!

ANTARSYA (Front Greckiej  Antykapitalistycznej Lewicy):  Walczymy do końca.  No pasaran! Poprzez przegłosowanie w parlamencie “Programu stabilizującego”, rząd PASOK wraz z Unią Europejską i siłami kapitału, wypowiedziały pracownikom wojnę. W odpowiedzi na kryzys gospodarczy próbują atakować prawa pracownicze i spotęgować wyzysk. Dla klasy robotniczej jest to wyzwanie o historycznych proporcjach. NIE ZGADZAMY SIĘ NA DYKTAT UNI EUROPEJSKIEJ, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO ORAZ MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WALUTOWEGO ! W ostatnich miesiącach Greckie społeczeństwo zostało poddane