Argentyna: FAI spaliła wóz policyjny

Internacjonalizm oznacza działanie naszych wywrotowych serc.

Kontynuując działania w ramach naszego własnego kontekstu walki i „doświadczeń”, jednoczymy się z naszymi towarzyszami z REWOLUCYJNEJ ORGANIZACJI KONSPIRACYJNE KOMÓRKI OGNIA. Ich akcje podobnie, jak ich słowa, są nam bardzo bliskie. Nie potrzebujemy wybujałych powodów by podkładać ogień pod obfitość, kontrolę społeczną, represje i bogactwo należące do wpływowych.Nie potrzebujemy szumnych powodów, by wysadzać ich kosztowne dobra oraz mordercze instytucje.

Wczesnym niedzielnym rankiem, 5 lutego, umieściliśmy ładunek zapalno/wybuchowy pod jednym z nowych samochodów patrolowych PFA (Argentyńska Policja Federalna), wyposażonych w kamery monitorujące. Niemal połowa pojazdu została strawiona przez płomienie, a wszystkie szyby wyleciały na zewnątrz.

Niech żyją bracia i siostry z Konspiracyjnych Komórek Ognia!

Jesteśmy coraz bliżej!

‚KOMÓRKA FURII (FAI)’

raf.espiv.net

Dyskusja