Katowice: 1 rozprawa za okupację kamienicy. Anarchiści wzywają do akcji solidarnościowych

kato3

Komunikat Federacji Anarchistycznej – Śląsk:

19 kwietnia 2015 r. grupa aktywistów podjęła szereg działań mających na celu wyrażenie sprzeciwu wobec Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywającego się corocznie w Katowicach. Poza demonstracją i wykładami skłotersi przeprowadzili akcję bezpośrednią, zajmując pustostan przy ul. Mariackiej w Katowicach. (Relacja z akcji patrz TU, osobista relacja jednego z uczestników – TU, wideo z zajęcia i szturmu policji – patrz TU)

Następnego dnia o godzinie 5 rano, po wielogodzinnych próbach negocjacji, oddziały prewencji odmówiły wykonania rozkazu w postaci szturmu na zajmowany budynek. Na miejsce wezwano wsparcie w postaci jednostek „anty”terrorystycznych. Użyto materiałów wybuchowych, zatrzymano 21 osób. W całej Polsce odbyły się pikiety solidarnościowe z zatrzymanymi aktywistami. Dziś odpowiadają przed sądem z artykułu o naruszenie miru domowego. Grozi im do roku więzienia.

Dnia 29 lutego 2016 roku rozpoczął się proces, na którym pojawiło się w Katowicach ok 20 osób z całej Polski. Na miejscu zjawili się również solidaryzujący się z oskarżonymi anarchiści z Białorusi. Jedna osoba dobrowolnie poddała się karze 4 miesięcy ograniczenia wolności.

Przez całą rozprawę sędzia podejmowała próby tresury anarchistów. Oskarżonym kilkukrotnie grożono karami porządkowymi nakazując oskarżonym „poszanowanie sądu”, który według niej „nie jest cyrkiem”. Zapytany o cel przybycia na salę sądową jeden u z uczestników zripostował, że przybył w charakterze oskarżonego właśnie z powodu cyrku urządzonego przez Katowicką policję.

Sąd w oczywisty sposób zasugerował oskarżonym, że nie ulega wątpliwości, że są winni zarzucanego im czynu. Nazywając dobrowolne poddanie się represjom przywilejem, sędzina dała do zrozumienia, że w ich wypadku wymiar kary będzie zdecydowanie surowszy.

Na sali rozpraw ze strony oskarżonych pojawiły się również gesty solidarności z innymi represjonowanymi anarchistami w tym rosyjskimi oraz greckimi. W szczególności z pobitym przez psy Panagiotisem Aspiotisem i Fabio Dusco prowadzącym w związku z tym strajk głodowy.

Wrocławska demonstracja solidarnościowa została rozbita przez policję, na dzień dzisiejszy postawiono zarzuty dwóm osobom. Ich rozprawy odbędą się 7 marca. W tej sprawie FA – Wrocław wydała oświadczenie.

Jeszcze długo po Antykongresie lokalne grupy anarchistyczne doświadczały policyjnych represji np. najścia funkcjonariuszy na Wolne Tory – miejsce powiązane z anarchistami.

Jeden z uczestników okupacji budynku (skłoters z Poznania) został dotkliwie pobity w Poznaniu przez policję. Obecnie trwa jego proces pod zarzutem znieważenia funkcjonariusza. Grozi mu do roku więzienia. (O okolicznościach pobicia przeczytasz TU. Relacja z rozpraw: 1 rozprawa, 2 rozprawa)

Środowisko anarchistyczne w Polsce spotyka się z narastającą falą represji. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nachodzą działaczy, oferują spłatę długów za udostępnienie informacji na temat działaczy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy w Polsce wprowadzono nową ustawę o policji i o więziennictwie, a także połączono władzę sądowniczą z władzą polityczną.

Apelujemy do środowiska anarchistycznego w kraju i zagranicą o gesty poparcia i akcje solidarnościowe. Nie uznajemy prawomocności władzy państwowej do stanowienia o naszym życiu.

Patrz także:

Wywiad z anarchistą uczestniczącym w okupacji kamienicy

 

Nagranie szturmu policji podczas Antykongresu:

 

Dyskusja