Grecja: Aktualizacja nt. procesu KKO (31.03.2011)

Podczas dzisiejszego procesu, adwokaci obrony odrzucili raport z przeszukania i konfiskaty, na terenie mieszkania Hadjimihelakisa, uznając go za fałszywy. Powodem tego było zeznanie Afrodyty – Niny Hadjimihelaki, matki Manosa Giospasa i ciotki Harisa Hadjimihelakisa, która pojawia się (w raporcie) jako obecna podczas trzydniowego przeszukania domniemanej „kryjówki” (…) Afrodyta oświadczyła sądowi, że była tam tylko w ciągu pierwszych godzin przeszukania, później zaś powróciła do swojego mieszkania, na pierwszym piętrze, znajdującym się nad domniemaną „kryjówką”, ponieważ narzucono jej areszt domowy.

Jej zdaniem, dwa dni po zakończeniu przeszukania, do jej domu przyszli gliniarze z sił antyterrorystycznych i zażądali podpisania raportu konfiskaty, który to dokument liczył 73 strony i posiadał datę sprzed dwóch dni. Odmówiła jego podpisania. Dokument podpisało dziewięciu prokuratorów, którzy jak z niego wynikało, obecni byli podczas spisywania/nagrywania (ang. recording – chodzi prawdopodobnie o sporządzenie protokołu, które odbywa się na miejscu, w obecności uczestniczących w nim osób – przyp.tłum.) Świadek zeznała jednak, że w czasie, kiedy była tam obecna, nie widziała żadnego z nich. Po tym jak złożyła swoje zeznania, adwokaci obrony wnieśli obiekcje odnośnie prawdziwości dokumentu i zażądali, by wezwano jako świadka, prokuratorów, deklarujących swoją obecność w trakcie przeszukania.

Ciąg dalszy rozprawy w poniedziałek, 4 lipca.

Źródło: raf.la.org.pl

Dyskusja