Argentyna: komunikat „Przyjaciół Ziemi”/FAI po spaleniu policyjnego wozu (video)

Komunikat sprawców:

„Powieszony w Chicago, ścięty w Niemczech, uduszony w Jerez, zastrzelony w Barcelonie, zgilotynowany w Montbrison i Paryżu. Wielu z naszych zabito, lecz nie udało się zgładzić anarchii. Jej korzenie są zbyt głębokie. Rodzi się ona w zepsutych, gnijących i rozpadających się społeczeństwach. Anarchia to gwałtowna reakcja wobec zastanego porządku, która jest wyrazem egalitarnych i wolnościowych aspiracji, z jakimi przychodzimy by rozbić obecny autorytaryzm na kawałki. To nieuniknione, w końcu zwyciężymy i obalimy ten system.”

-Emile Henry

systemPrzechodzimy na stronę tych, których nienawidzimy, wiążemy się z nimi dla przetrwania, by wieść fałszywą koegzystencję, której celem jest jedynie wygoda*, komfort i spokój. Złapani niczym mucha w pajęczynie , karmimy ego tych, którzy każdego dnia wysysają z nas krew. [Kapitulując wobec odpowiedzi proponowanych nam nam przez system oraz protagonistów stojących na czele produkcji jego modelu rozwoju społecznego, sami zaczynamy mówić, tak jak gdyby idee postępu były czymś nowym i niezbędnym (…)

Jednak zmiany których potrzebuje świat i żyjące na nim istoty, nie mają nic wspólnego z autorytarną ideologią. Niesprawiedliwość i nędza ludzkiego życia to wynik przymusowej alienacji, za którą odpowiedzialny jest towarzyszący nam od zarania dziejów system dominacji i zniewolenia. Niewolnictwo zamieniliśmy jednak na dobrowolną służalczość wobec tych, którzy przywłaszczyli sobie pojęcie autorytetu i dziś określani są przez nas autorytarystami.

Kontynuując chaotyczną ofensywę i atak na wszystko co nas codziennie zniewala, podłożyliśmy ładunek zapalający pod radiowóz Argentyńskiej Policji Federalnej. Atak ten przeprowadziliśmy 25 maja 2013 r. o godzinie 1:00 na ulicy Raul Scalabrini Ortiz, w Palermo.

Na cel naszego ataku obraliśmy również luksusowe samochody z ambasadorskich dzielnic w Palermo i Belgrano, oraz rządowe ciężarówki w Villa Urquiza.

Zamierzamy nadal kontynuować swoje ataki na policyjne i rządowe pojazdy.

Postanawiamy zwrócić państwu nieco terroru, jakim samo częstuje nas każdego dnia i każdej nocy.

Niech żyją zamieszki w Szwajcarii!

Ogień glinom!

Ku pamięci towarzysza Mauricio Moralesa.

Przyjaciele Ziemi / Nieformalna Federacja Anarchistyczna.

 

*W oryginale pojawia się gra słów, pomiędzy „convivencia” (współistnienie) i „convenience” (wygoda).

tłum:Skoruta

Dyskusja