Trzeci proces przeciw Komórkom Ognia (Dni 34-37)

The Eye of the Fomorii - Regrouping for the BattleDzień 34 – Czwartek, 21.03.2013

Po raz kolejny na sali rozpraw pojawił się dowódca sił antyterrorystycznych, będący organizatorem większości operacji skierowanych przeciw KKO. W czasie zeznań wspomniał o publikacjach, w których obrano go, oraz członków jego rodziny na cele ataku. Dlatego też, w celu złożenia dodatkowych pozwów poprosił o protokoły przesłuchań. Następnie po raz kolejny dodał, że KKO to sieć autonomicznych komórek bezpośredniego działania, które mogą składać się z 4-5 osób. Szczególną uwagę zwrócił na ostatni atak KKO (wysadzenie bankomatu w celu wywłaszczenia), za który odpowiedzialność wzięła Komórka „Samotny Wilk”/FAI

Dzień 35 – Piątek, 22.03.2013

Tego dnia dowódca antyterrorystów zeznawał o aresztowaniach w Pireusie i Kalitei, oraz o znalezionej broni i materiałach wybuchowych w Nea Smyrni.

Dzień 36 – Środa, 27.03.2013

Rozprawa tego dnia była kontynuacją zeznań dowódcy antyterrorystów, dotyczących broni i materiałów wybuchowych znalezionych w Nea Smyrni, oraz aresztowań które miały miejsce w Pireusie i Kalitei. Mówił m.in. o tym, że minister ochrony obywateli (porządku publicznego) był o całej akcji informowany, i to właśnie on wydał rozkaz aresztowania. Antyterrorysta potwierdził również, że nakaz aresztowania podczas pierwszej operacji przeciw KKO (sprawa Halandri z 2009 r.) wyszedł od nieistniejącej osoby. Świadczy to o „polowaniu na czarownice”, jakie urządzono przeciwko ludziom którzy nie mieli nic wspólnego z KKO. W ramach aresztowań wymierzonych przeciw KKO, aresztowano nie tylko członków Konspiracji, ale także dziesiątki przypadkowych osób.

Dzień 37 – Piątek, 29.03.2013

Tego dnia na sali rozpraw zabrakło towarzyszy z Konspiracji. Przesłali jedynie oświadczenie, w którym swą nieobecność przedstawiają jako reakcję na nocny nalot sił specjalnych EKAM na cele w więźniów w Koridallos. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że dzień przed nalotem EKAM, podobne wtargnięcia i przeszukania miały miejsce również w innych więzieniach. Podczas akcji wszystkie cele zostały otwarte, po czym gliniarze z kuloodpornymi tarczami i bronią wyprowadzili z hali więźniów, a następnie ich skuli. Zamaskowane jednostki EKAM wykazały się szczególnym traktowaniem w stosunku do towarzyszy z Konspiracji, których odseparowano i przetrzymywano z dala od reszty więźniów. W przeciwieństwie do przeszukań cel innych więźniów (czym zajęli się zwykli strażnicy więzienia), cele towarzyszy z KKO przeszukały jednostki EKAM.

Następnego dnia popołudniu towarzysze wraz z innymi więźniami odmówili powrotu do swych cel. Była to reakcja na nocny atak gliniarzy. Ostatnie naloty wywołała udana ucieczka 11 zbiegów z więzienia Trikala. Ponadto przed około miesiącem, media podały obszerny raport na temat planów ucieczki helikopterem. Według dziennikarzy, ucieczka przygotowywana była przez uwięzionych członków KKO.

tłum:Skoruta

Dyskusja