Bułgaria: antyfaszysta Jock Palfreeman zakończył strajk głodowy

JockAustralijski więzień antyfaszysta Jocka Palfreeman, odsiaduje 20-letni wyrok w Sofii (Bułgaria) za obronę dwóch romskich chłopców przed rasistowskim motłochem. Jock głodował od 13 stycznia 2013, ponieważ dyrektor Centralnego Więzienia Sofii postanowił wymierzyć mu nową karą, odbierając mu prawo do nauki w więzieniu. Jock zaczął tam działać jako prawnik Bułgarskiego Stowarzyszenia Więźniów i w tym celu rozpoczął studia prawne, co najwyraźniej nie spodobało się władzom.

Po 30 dniach Jock przerwał głodówkę, ponieważ więzienna administracja udzieliła mu oficjalnej odpowiedzi, stwierdzając, że może on studiować jedynie na Uniwersytecie Bułgarskim, a nie zagranicznym. Jeśli jednak chciałby to robić, mógłby jedynie przebywając na wolności. Tak więc, możliwość studiów w więzieniu go nie dotyczy. Oficjalna odpowiedź daje teraz Jockowi możliwość zaskarżenia tej decyzji w sądzie. Strajkujący antyfaszysta stracił przez ten miesiąc 20 kilogramów i zapowiedział kontynuacje swojego protestu na drodze prawnej.

Jock serdecznie dziękuje za okazane mu wsparcie. Kwestia jego studiów pozostaje jednak nadal wciąż nierozwiązana, wciąż więc zachęca swoich sympatyków i przyjaciół, aby pisali listy do bułgarskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ministry of Justice
Diana Kovacheva
No. 1, Slavanska
Street
Sofia 1040
Bulgaria

Listy do Jocka można pisać na adres:

Jock Palfreeman
Sofia Central Prison
21 General Stoletov Boulevard
Sofia 1309
Bulgaria

Dyskusja