Kampania solidarności z przestrzeniami autonomicznymi i represjonowanymi towarzyszami

fight-now-direct-action-days

Wzywamy do międzynarodowej kampanii działań bezpośrednich w dniach 2-12 lutego 2013 roku, której celem jest okazanie solidarności z przestrzeniami autonomicznymi. Nie możemy jednak zatrzymać się na przeprowadzeniu kilku akcji, ponieważ  to znacznie więcej niż tylko reakcja na represje. To wezwanie, skierowane do wszystkich anarchistów i antyautorytarystów, do podjęcia walki na całym świecie.

Niedawny atak państwa greckiego na środowiska anarchistyczne i antyautorytarne to tylko jeden z powodów tego apelu. Przykłady z całego świata pokazują nam, że policja, władze miejskie i korporacje doskonale ze sobą współpracują, atakując struktury solidarnościowe oraz pacyfikując społeczności na poziomie transnarodowym. W ciągu ostatnich miesięcy, w częściach świata, gdzie ludzie cierpią z powodu systematycznego zubożenia i powszechnej gentryfikacji, obserwujemy wzmożony atak państwa i kapitału na ruchy radykalne, w tym represje wobec konkretnych form oporu, takich jak zajęcia gruntów, projekty autonomiczne, okupacje firm lub akcje strajkowe. Koniecznością okazuje się połączenie naszych rozrzuconych zmagań, podejmując walkę tu i teraz. Ewikcja lokalnego skłotu może być dla Ciebie impulsem do podjęci działań. Wyjdź na ulicę i popuść wodze fantazji, aby szerzyć przesłanie czynnego oporu.

Nasi towarzysze przebywają w więzieniach całego świata. Wiele miejsc służących samoorganizacji zostało najechanych lub eksmitowanych, nasza infrastruktura znajduje się w stanie oblężenia, a działanie naszych kanałów informacji jest utrudniane bądź cenzurowane. Ilekroć chcemy wyrazić nasze idee publicznie, otaczają nas ‚robocopy’ w ciężkim umundurowaniu. Machina nadzoru śledzi każdy nasz ruch, a państwo opiera swoją władzę na uzbrojonej faszystowskiej tłuszczy… Ale nasza walka o życie to więcej, niż wojna pozycyjna.

Defetyzmowi czas powiedzieć DOŚĆ! Wojna społeczna trwa, mimo eksmisji i zatrzymań. Granice nie zatrzymają naszych serc! Za każdy rozbity projekt, niech dwa nowe powstaną gdzieś indziej. Każdemu uwięzionemu towarzyszowi poświęcimy nową akcję bezpośrednią!

Obudź się, wstań, walcz! Nie będzie rozejmu z władcami!

Niech nastanie Czarny Luty!

Wezwanie dostepnie również w innych językach: CZDE EN ES FIFR GLGR ITPT RUSHSV

Na podstawie tłumaczenie opublikowanego na pl.indymedia.org

Dyskusja