Kontynuacja strajków w obecnym i przyszłym tygodniu

Związki zawodowe reprezentujące prawników, farmaceutów i kolejarzy ogłosiły strajki i przestoje, które potrwają do końca tygodnia.

Farmaceuci z całej grecji podejmą kolejno trzy 24-godzinne strajki w środę, czwartek i piątek. Następne 24-godzinne strajki będą miały miejsce równolegle w przyszłym tygodniu. Lokalne stowarzyszenia farmaceutów spotkają się pod koniec stycznia, by zadecydować o przyszłych działaniach. Żeby zapobiec awaryjnym sytuacjom wskazane apteki będą otwarte w godzinach szczytu, podczas gdy w nocy będą pracować normalnie. Farmaceuci tak reagują na plany otwarcia ich zawodu oraz całkowitą deregulacje godzin pracy w sobotę, poniedziałek i środę.

Swoją akcje protestacyjną przeciwko cięciom płac kontynuują pracownicy transportu publicznego. W środę i czwartek planowane są przerwy w kursowaniu  komunikacji miejskiej od 11:00 do 15:30.

Tymczasem greckie stowarzyszenie adwokatów wezwało swoich członków do uczestnictwa w protestach 19, 20 i 21 stycznia. Adwokaci sprzeciwiają się liberalizacji swojego zawodu, nowemu poziomowi opłat sądowych i zniesieniu ograniczeń geograficznych w praktykowaniu prawa.

Pracownicy greckich kolei (Ose) planują 48-godzinny strajk 19 i 20 stycznia. Wstrzymana zostanie praca Ateńskiej kolei podmiejskiej, jak również autobusów międzymiastowych.

Powszechna Konfederacja Pracowników Grecji (GSEE) postanowiła wstrzymać pracę na cztery godziny pomiędzy 8:30 a 12:30 w czwartek. W strajku udział wezmą wszyscy zrzeszeni pracownicy kontraktowi sektora prywatnego. Akcja zbiegnie się w czasie z przestojem planowanym przez pracowników sektora publicznego zrzeszonych w ADEDY.

Związki zawodowe prowadzą powtarzające się strajki z powodu rządowych cięć płacy w sektorze publicznym, zamrożenia emerytur i zwiększenia podatków. Działania te są wynikiem przyjęcia przez grecki rząd w zeszłym roku 110 miliardów euro od Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

ADEDY, reprezentująca pół miliona pracowników oświadczyła, że swoje plany strajkowe w lutym będzie koordynować ze związkami sektora prywatnego.

Źródło: athensnews.gr

Dyskusja